Eszperantó

Miért könnyű az eszperantó, mitől könnyebb más nyelveknél?
– avagy egy kis ízelítő –
Az eszperantó mesterséges nyelv, így mód volt arra, hogy egy rendkívül logikus, könnyen átlátható rendszert építsen fel megalkotója, L.L. Zamenhof.(Bővebben…)
A betűk alapvetően a latin ábécé betűi, úgy ejtjük őket, ahogy írjuk. Nagyon kevés sajátos eszperantó betű van, melyeket könnyen meg lehet tanulni.
Nincs bonyolult igeragozás, minden személyben ugyanaz a végződés.
Nincs bonyolult kötelező szórend a mondaton belül.
A szavak legnagyobb százaléka a nemzetközi szókincsre épül, pl.:
lerni=tanulni auto=autó biciklo=kerékpár stb.
Az alapszavakból képzők segítségével korlátlan mennyiségű további szót képezhetünk, pl.

-et=kicsinyítő képző) (-eg=nagyító képző) (mal- =ellentétképző)
varma=meleg varmeta=langyos varmega=forró malvarma=hideg
kuri=futni kureti=kocogni kuregi=rohanni
bela=szép belega=gyönyörü malbela=csúnya

ej=helységképző
lerni=tanulni lernejo=iskola
kuiri=főzni kuirejo=konyha
dormi=aludni dormejo=hálószoba
necesa=szükséges necesejo=WC
Az egyes szófajok azonos végződésűek, pl.
o = főnév
– a = melléknév -e = határozó -i = ige
laboro=munka
labora=munkás labori=dolgozni

bela=szép bele=szépen
kanto=dal
kanti=énekelni
A nyelvtanulás jó móka, néha olyan mint egy kirakós játék.
Lássunk egy részletesebb példát:

alapszó
sano egészség
melléknév
sana egészséges
határozó
sane egészségesen
ige
sani egészségesnek lenni
nagyító képző
sanega makkegészséges
eszközképző
sanilo gyógyszer, gyógyeszköz
ellentét képző
malsana beteg
nagyító képző
malsanega súlyos beteg
egyén képző
malsanuló beteg ember
hajlam képző
malsanemulo beteges ember
helységképző
malsanulejo kórház

(egy alapszóból akár 50 továbbképzett szót is létrehozhatunk; az egyszer megtanult képzőt aztán a többi alapszónál is használhatjuk)

A tanfolyam első részében egy alapszókincset sajátítanak el a tanulók, valamint megtanulják az összes szükséges elő- ill. utóképzőt, valamint elöljárószót. Tanfolyamunk második része már a középfokú vizsgatréning, amikor az elsajátított alaptudás segítségével a tipikus nyelvvizsga feladatokat gyakoroljuk: tesztek, fordítások, képleírás, szituációk stb.

Újra és újra hangsúlyozzuk, hogy ezt a nyelvet is tanulni kell, de a rendkívül logikus szerkezet, a szóképzési sajátságok, a kivételektől mentes nyelvtan miatt 120 óra alatt egy biztos középfokú tudás szerezhető, míg más nyelvek esetében ez 5-600, vagy annál is több óra.
A megszerzett tudás, még ha azt valaki csupán a diploma miatt tette is, messze nem felesleges pénz és időtöltés volt. Az eszperantónak ma már hatalmas irodalma van, nemzetközi kapcsolatok építésére használhatjuk, és nem utolsó sorban összehasonlíthatatlanul könnyebb dolga van a már eszperantóul beszélőknek egy újabb idegen nyelv elsajátításakor (pl. angol, német stb.)