Szintek

Közös Európai Referenciakeret szerinti szint A1 A2 B1 B2 C1
Modul
elnevezése
1.
“kezdő”
modul
2.
“alapfok”
modul
3.
“középfok”
modul
4.
“felsőfokú”
modul
Óraszám 60 60 50 50 50 60 50 50 50 120 50 50 50 60 60
VIZSGÁK ORIGÓ Alapfok Középfok Felsőfok
BME Alapfok Középfok Felsőfok
ECL „A”
nem akkreditált szint
“B” “C” “D”

 

A nyelviskolánkban tanított élő idegen nyelvek programleírása
1. „Kezdő” modul :a  Közös Európai Referenciakeret szerinti A1-en át az A2 szintig   Összesen 120 óra :
§         „Kezdő”/1 tanfolyam                     60 óra
§         „Kezdő”/2 tanfolyam                     60 óra
Elsajátítandó kompetenciák :
Szövegértés
 
Beszédértés
A leggyakrabban előforduló szókincs és fordulatok megértése a személyt közvetlenül érintő témákban. Rövid, világos üzenetek, bejelentések megértése.
Olvasás
Rövid, egyszerű szövegek olvasása. Hétköznapi szövegekben keresett információ megtalálása. Rövid, egyszerű magánlevelek megértése.
Beszéd
Beszélgetés
Egyszerű és begyakorolt feladatok során való kommunikálás. Boldogul rövid társasági beszélgetés során is.
Összefüggő beszéd
Több fordulattal és mondattal egyszerű módon történő leírás magáról, közvetlen környezetéről.
Írás
Rövid, egyszerű feljegyzések, üzenetek és magánlevelek írása.
Megszerezhető nyelvvizsga : ECL « A » szint (nem akkreditált)
2.  „Alapfokú” modul : a Közös Európai Referenciakeret szerinti B1 szintig               Összesen : 210 óra
§         „Alapfokú”/1 tanfolyam                 50 óra
§         „Alapfokú”/ 2 tanfolyam                50 óra
§         „Alapfokú”/ 3 tanfolyam                50 óra
§         „Alapfokú”/ vizsgatréning   60 óra
Elsajátítandó kompetenciák :
 
 
Szövegértés
Beszédértés
Köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban ismerős témákban. Legfontosabb információk megértése rádió- és tévéműsorokban lassú és világos beszéd esetén.
Olvasás
Gyakran előforduló szókincset tartalmazó szövegek megértése. Eseményekről, érzelmekről, kívánságokról beszámoló magánlevelek megértése.
Beszéd
Beszélgetés
Ismerős, mindennapi témájú beszélgetésekben való részvétel felkészülés nélkül. A nyelvterületen történő utazás során felmerülő helyzetekkel való megbirkózás.
Összefüggő beszéd
Élmények és események egyszerű, összefüggő fordulatokkal való leírása. Vélemények, tervek rövid indoklása, magyarázata. Történet, könyv, vagy film elmesélése.
Írás
Egyszerű, összefüggő szövegek megfogalmazása ismerős témákban. Magánlevelek írása élményekről.
Megszerezhető nyelvvizsgák :Origó Alapfok
                                               BME Alapfok
                                               ECL « B » szint (akkreditált alapfok)
 
3.  „Középfokú” modul : a Közös Európai Referenciakeret szerinti B2 szintig            Összesen : 270 óra
§         „Középfokú”/ 1 tanfolyam 50óra
§         „Középfokú”/ 2 tanfolyam 50 óra
§         „Középfokú”/ 3 tanfolyam 50 óra
§         „Középfokú”/ vizsgatréning            120 óra
Elsajátítandó kompetenciák :
Szövegértés
Beszédértés
Hosszabb beszédek, előadások, érvelések megértése. Hírműsorok, aktuális műsorok, filmek megértése a televízióban köznyelv esetén.
Olvasás
Cikkek és beszámolók olvasása a jelenkor problémáiról. Kortárs irodalmi szövegek értése.
Beszéd
Beszélgetés
Folyékony és természetes kommunikáció, anyanyelvű beszélőkkel történő interakció lehetősége. Beszélgetésekben való aktív részvétel.
Összefüggő beszéd
Világos, részletes leírás témák széles köréről. Álláspont kifejtése, alternatívák értékelése.
Írás
Világos, részletes szöveg írása témák széles köréből. Információk átadása, érvek, álláspont kifejtése fogalmazásban vagy beszámolóban. Levélben események, élmények jelentőségének megfogalmazása.
 
Megszerezhető nyelvvizsgák : Origó Középfok
                                                  BME Középfok
                                                   ECL « C » szint (akkreditált középfok)
 4. „Felsőfokú” modul : a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1 szintig              Összesen : 330 óra
§         „Felsőfokú”/ 1 tanfolyam               50 óra
§         „Felsőfokú”/ 2 tanfolyam               50 óra
§         „Felsőfokú”/ 3 tanfolyam               50 óra
§         „Felsőfokú”/ 4 tanfolyam               60 óra
§         „Felsőfokú”/ 5 tanfolyam               60 óra
§         „Felsőfokú”/ vizsgatréning  60 óra
Elsajátítandó kompetenciák :
Szövegértés
Beszédértés
Hosszabb beszéd megértése akkor is, ha nem világosan tagolt, és az összefüggésekre csak utalnak. Televíziós programok, játékfilmek megértése erőfeszítés nélkül.
Olvasás
Hosszabb, összetett irodalmi és tényszerű szövegek megértése. Stílusbeli különbségek észlelése.Szakszövegek megértése akkor is, ha nem kapcsolódnak az egyén szakterületéhez..
Beszéd
Beszélgetés
Folyékony és természetes kifejezésmód szavak feltűnő keresése nélkül. Rugalmas és hatékony nyelvhasználat társasági és szakmai célokra. Vélemények pontos megfogalmazása.
Összefüggő beszéd
Összetett témák világos és részletes bemutatása alpontokkal, végén befejezéssel.
Írás
Világos, jól szerkesztett szövegben vélemény kifejtése. Összetett témákról levél, esszé, vagy beszámoló írása, a fontos pontok kiemelésével. A megfelelő stílus kiválasztása.
Megszerezhető nyelvvizsgák : Orrigó  Felsőfok
                                                  BME Felsőfok
                                                   ECL « D » szint (akkreditált felsőfok)

Vélemény, hozzászólás?